Yhdistys

4H on mukana monenlaisissa tapahtumissa
Kokkailu on yksi tykätyimmistä 4H-kerhojen touhuista
Kesäeväät-retki toteutettiin yhdessä Atrian kanssa toukokuussa 2019

 

Taustatietoa Mäntyharjun 4H-yhdistyksestä

Toimintavuosi 2019 on Mäntyharjun 4H:n 91. toimintavuosi. 

 

4H-nuorisotyö tukee lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapainoista kehitystä. 4H-järjestö kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää kansainvälistymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä. 4H-nuorisotyön tärkeä toimintaperiaate on tekemällä oppiminen.

4H-järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö. 4H-järjestön erityisrooli kansalaisjärjestönä on yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien edistäminen. Monipuolinen 4H-harrastus antaa nuorelle hyvät eväät elämää varten. 4H:ssa omaksutaan tietoja, taitoja ja asenteita, jotka ovat hyödyksi työelämässä ja yritystoiminnassa. 4H-harrastus on kannustamista, innostamista, mahdollisuuksien luomista ja omatoimisuuden tukemista. Se on myös vaikuttamisen, vastuunkantamisen ja yhteistoiminnan opettelua sekä luovuuden ja rohkeuden edistämistä. Parhaimmillaan 4H on koko perhettä yhdistävää ja tukevaa harrastustoimintaa.

4H- työn tärkeitä arvoja ovat: Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi.

4H:n toimintaperiaatteet ovat:

  • lasten ja nuorten tarpeista lähteminen
  • suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus
  • avoin keskustelu ja yhteistyö
  • toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen
  • sitoutumattomuus ja tasapuolisuus
  • lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen

Käytännön 4H-nuorisotyö tehdään paikallistasolla. Mäntyharjun 4H-yhdistyksen avaintuotteet ovat:

  • ryhmätoiminta eli 4H-kerhot ja klubit
  • koulutukset
  • työllistäminen
  • nuorten yritykset

Mäntyharjun 4H-yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen 4H-liittoon. 

Tästä pääset lukemaan 4H:n strategiaa 

 

Mäntyharjun 4H vietti 2018 90-vuotis juhlavuotta. 

Juhalavuoden kunniaksi keräsimme muisteluita entiseen aikaan 4H-harrastuksessa mukana olleillta. Muutamiin muisteluihin saimme julkaisuluvan - löydät tekstit vasemmalta sivupalkista "4H-muistoja".

 

Alla näet kuvakarusellin 15.9.2018 koko perheen toimintapäivästä, jonka järjestimme 90v juhlan kunniaksi Tyllilähovissa. Kuvat ovat Jenny Reposen / Nannet ottamia.